Program

Februari 2018

 

Torsdag 1 kl 10.30 Björkängen

kl 18.00 Kompisträffen

Söndag 4 kl 15.00 Församlingens

Års & Admonistrationsmöte

 

Tisdag 6 kl 19.00 Böneringar

Torsdag 8 kl 18.00 Kompisträffen

Fredag 9 kl 19.00 Gemenskap i källaren

 

 

Tisdag 13 kl 19.00 Bön

Torsdag 15 kl 18.00 Kompisträffen

Söndag 18 kl 18.00 Missionsmöte

Miriam Börjesson informerar och

visar bilder från Niger.

Missionsinsamling

Servering

 

Tisdag 20 kl 19.00 Böneringar

Torsdag 22 kl 18.00 Kompisträffen

Fredag 23 kl 19.00 Gemenskap i källaren

Lördag 24 kl 18.00 Församlingens Samtalskväll

Söndag 25 kl 18.00 Sånggudstjänst i Slätte

Jan Lund & Karolina Lund

Servering

 

Tisdag 27 kl 19.00 Bön

 

Alla är Varmt Välkomna!

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-01-21

Älgarås Filadelfia

Januari 2018

 

 

Tisdag 2 kl 19.00 Bön

Torsdag 4 kl 10.30 Björkängen

Söndag 7 kl 11.00 Gudstjänst & Nattvard

P-O Backman

 

Tisdag 9 kl 19.00 Bön

 

Ekumeniska Böneveckan

Söndag 14 kl 11.00 Ekumenisk Gudstjänst i

Töreboda Missionskyrka

Maria Ytterbrink m.fl.

 

Måndag 15 kl 19.00 Bön

Tisdag 16 kl 19.00 Bön

Onsdag 17 kl 19.00 Bön

Torsdag 18 kl 19.00 Ekumenisk Bön i Älgarås Filadelfia

Fredag 19 kl 19.00 Bön

Söndag 21 kl 18.00 Gospelkonsert i Fredsbergs Kyrka

 

Tisdag 23 kl 19.00 Böneringar

Söndag 28 kl 11.00 Gudstjänst i Slättekapellet

Rolf Rööst

Tisdag 30 kl 19.00 Bön & Planering

 

Alla är Varmt Välkomna!

Mars 2018

 

Torsdag 1 kl 18.00 Kompisträffen

Söndag 4 kl 11.00 Gudstjänst & Nattvard

Rolf Oldin

 

Lördag 10 kl Bönedag med Bengt Kindbom

 

Fredag 30 kl 16.00 o 19.00 Långfredagskonferens

Sune Gustavsson m.fl.

 

 

 

Alla är Varmt Välkomna!

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa