Program

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2019-12-06


Älgarås Filadelfia

December 2019

vecka 48

Söndag   1 kl 18.00 Adventssånger


vecka 49

Tisdag   3 kl 19.00 Bön & Församlingsmöte

Torsdag 5 kl 10.30 Sångstund på Björkängen

              18.00 Kompisträffens Julavslutning

Fredag  6 kl 18.00 Gemenskap för alla

Söndag  8 kl 11.00 Gudstjänst med Nattvard

                      Jan och Alvi Gustafsson


vecka 50

Tisdag 10 kl 19.00 Bön

Söndag 15 kl 18.00 Gudstjänst i Slättekapellet


vecka 51

Tisdag  17 kl 19.00 Bön

Fredag 20 kl 18.00 Gemenskap för alla


vecka 52

Torsdag 26 kl 18.00 Annandagsmöte

                       K G Arvidsson

Söndag  29 kl 11.00 Bönegudstjänst


Alla är Varmt Välkomna!

Januari 2020

vecka 1

Torsdag 2 kl 10.30 Sångstund på Björkängen

Söndag 5  kl 18.00 Bön och lovsång


vecka 2

Tisdag 7  kl 19.00 Bön


Ekumeniska böneveckan

Söndag 12 kl 11.00 Gudstjänst Filadelfia Älgarås

vecka 3

Måndag 13 kl 19.00 Ekumenisk bön i Salem Moholm

Tisdag  14 kl 19.00 Ekum. bön Filadelfia Älgarås

Onsdag 15 kl 19.00 Ekum. bön Missionskyrkan Töreboda

Fredag 17 kl 19.00 Taizegudstjänst i Töreboda Kyrka

Lördag 18 kl 18.00 Gospelgudstjänst i Töreboda Kyrka


vecka 4

Tisdag   21 19.00 Bön

Torsdag 23 19.00 Mötesplanering

Söndag  26 18.00 Gudstjänst Uno o Jane Gustafsson

                             Burundihjälpen


vecka 5

Tisdag   28 19.00 Bön

Torsdag 30 10.30 Sångstund på Björkängen

Fredag  31 18.00 Gemenskap för alla


Alla är Varmt Välkomna!


Februari 2020


vecka 6

Tisdag    4 19.00 Bön

Torsdag  6 18.00 (Kompisträffens terminsstart)

Söndag   9 11.00 Gudstjänst med Nattvard

                 Jan o Alvi Gustafsson


vecka 7

Tisdag   11 19.00 Bön

Torsdag 13 18.00 Kompisträffen

Fredag  14 18.00 Gemenskap i källaren

Söndag  16 15.00 Års och administrationsmöte


vecka 8

Tisdag   18 19.00 Bön

Torsdag 20 18.00 Kompisträffen

Söndag  23 18.00 Unni Johansson och Adora från Moholm


vecka 9

Tisdag   25 19.00 Bön

Torsdag 27 18.00 Kompisträffen

Fredag  28 18.00 Gemenskap för allaAlla är Varmt Välkomna!


Mars 2020


Söndag 8 kl 11.00 Gudstjänst Göran Duveskog
Alla är Varmt Välkomna!

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa