Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2019-02-15

Älgarås Filadelfia

Sexagesima

Det levande ordet

 

 

Psalm 119:129-135

 

 

129 Underbara är dina vittnesbörd,

därför tar min själ vara på dem.

130När dina ord öppnas, ger de ljus

och förstånd åt enkla människor.

131 Jag öppnar min mun och flämtar,

för jag längtar efter dina bud.

132 Vänd dig till mig

och förbarma dig över mig,

så som du gör med dem

som älskar ditt namn.

133Gör mina steg fasta

genom ditt ord,

låt ingen ondska

få makt över mig.

134 Befria mig från människors

förtryck!

Jag vill hålla fast vid

dina befallningar.

135Låt ditt ansikte lysa

över din tjänare

och lär mig dina stadgar.

 

 

 

 

Romarbrevet 10:13-17

 

13Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

14 Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? 15 Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!

16 Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan?17 Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.

 

 

Johannesevangeliet 7:40-52

 

40 Några i folkmassan som hörde hans ord sade: "Han måste vara Profeten." 41 Andra sade: "Han är Messias", men andra sade: "Messias kommer väl inte från Galileen? 42 Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde?"43 Så blev det splittring bland folket för hans skull. 44 Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom.

45 Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: "Varför har ni inte fört hit honom?" 46 De svarade: "Aldrig har någon människa talat som han." 47 Då sade fariseerna till dem: "Har ni också blivit förledda? 48 Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? 49 Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad."

50 Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade: 51 "Vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?" 52 De svarade: "Är du också från Galileen? Sök i Skriften, så ser du att ingen profet kommer från Galileen."

 

 

 

Psalm 33:4-9

 

4 för Herrens ord är rätt

och han är trofast i allt han gör.

5 Han älskar rättfärdighet och rätt,

jorden är full av Herrens nåd.


6 Himlen är skapad

genom Herrens ord,

hela dess här

genom hans muns ande.

7 Han samlar havets vatten

som i en hög,

han lägger djupen

i förvaringsrum.

8 Hela jorden ska frukta Herren,

alla som bor i världen

ska bäva för honom,

9 för han sade och det blev till,

han befallde och det stod där.

 

 

 

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa