Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-03-23

Älgarås Filadelfia

Palmsöndagen

Vägen till korset

 

 

Jesaja 50:5-10

5 Herren Herren

har öppnat mitt öra,

och jag har inte varit upprorisk,

jag har inte vikit tillbaka.

 

6 Jag höll fram min rygg

åt dem som slog mig

och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån.

Jag dolde inte mitt ansikte

för hån och spott.

 

 

7 Herren Herren skall hjälpa mig,

därför behöver jag inte skämmas,

därför gör jag mitt ansikte

hårt som sten.

Jag vet att jag inte kommer

på skam.

 

8 Den som förklarar mig rättfärdig är nära.

Vem vill då gå till rätta med mig?

Må han träda fram

tillsammans med mig.

Vem är min motpart?

Låt honom komma hit.

 

9 Se, Herren Herren

kommer att hjälpa mig.

Vem vill då döma mig skyldig?

De skall alla slitas ut

som ett klädesplagg,

mal skall förtära dem.

 

10 Vem bland er fruktar Herren

och hör hans tjänares röst?

Om han än vandrar i mörkret

och inte ser någon ljusning,

skall han förtrösta

på Herrens namn

och stödja sig på sin Gud.

 

 

Romarbrevet 5:1-5

 

1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod,4 tålamodet fasthet och fastheten hopp.5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

 

 

Lukas 19:28-40

 

Jesu intåg i Jerusalem

 

28 Sedan Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem.29 Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar30 och sade: "Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den skall ni finna ett åsneföl, som står där bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det.31 Och om någon frågar er varför ni löser det, skall ni svara: Herren behöver det."32 De som var utsända begav sig i väg och fann att det var som han hade sagt dem.33 Och de löste fölet. Då frågade de som ägde det: "Varför löser ni fölet?"34 De svarade: "Herren behöver det."35 Och de ledde det till Jesus och lade sina mantlar på det och lät Jesus sitta upp.36 Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen.

37 Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett:38 "Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!"39 Några fariseer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga!"40 Han svarade: "Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa."

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 118:19-29

 

19 Öppna för mig

rättfärdighetens portar,

 

jag vill gå in genom dem

och tacka Herren.

 

20 Detta är Herrens port,

de rättfärdiga går in genom den.

 

21 Jag tackar dig

för att du svarade mig

och blev min frälsning.

 

22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort

har blivit en hörnsten.

 

23 Herren har gjort den till detta,

underbart är det i våra ögon.

 

24 Detta är den dag

som Herren har gjort,

låt oss på den jubla och vara glada!

 

25 O, Herre, fräls!

O, Herre, låt allt lyckas väl!

 

26 Välsignad vare han

som kommer i Herrens namn!

Vi välsignar er från Herrens hus.

 

27 Herren är Gud,

och han gav oss ljus.

Ordna er i högtidsled

med lövrika kvistar i händerna

fram till altarets horn.

 

28 Du är min Gud, jag vill tacka dig,

min Gud, jag vill upphöja dig.

 

29 Tacka Herren, ty han är god

ty hans nåd varar i evighet.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa