Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-11-10

Älgarås Filadelfia

24 Söndagen efter trefaldighet

Den yttersta tiden

 

 

Amos 4:12-13

 

12Därför ska jag göra så

med dig, Israel,

och eftersom jag ska göra så

med dig,

så bered dig att möta din Gud, Israel.

13För se, han som formar bergen

och skapar vinden

och förkunnar sina tankar

för människan,

han som gör gryningen till mörker

och går fram över jordens höjder –

Herren Gud Sebaot

är hans namn.

 

 

 

 

 

 

Första Johannesbrevet 2:28-3:3

 

28Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. 29Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.

 

1Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. 2Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. 3Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren.

 

 

 

 

 

 

 

Matteus 24:3-14

 

3När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: "Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?"

 

4Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 5Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. 6Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. 8Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

 

9Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. 11Många falska profeter ska träda fram och bedra många, 12och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 13Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 14Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 39:5-8

 

5Herre, lär mig förstå mitt slut,

att mina dagar har en gräns,

så att jag inser hur förgänglig

jag är.

6Som en handsbredd

har du gjort mina dagar,

min livslängd är som ingenting

inför dig.

Alla människor är bara en vindpust,

hur säkra de än står. ”Sela”

 

7Som en skuggbild

vandrar människan omkring,

oroar sig till ingen nytta,

samlar på hög

och vet inte vem som får det.

 

8Men vad hoppas jag nu på, Herre?

Till dig står mitt hopp.

 

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa