Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2017-12-10

Älgarås Filadelfia

Andra söndagen i Advent

Guds rike är nära

 

Mika 4:1-4

Israel ska återvända till sitt land

 

1 Det ska ske i den yttersta tiden

att berget med Herrens hus

ska stå fast grundat

och vara högst bland bergen,

upphöjt över höjderna.

Och alla folk ska strömma dit.

2 och många folk ska gå i väg och säga:

”Kom, låt oss gå upp

till Herrens berg,

till Jakobs Guds hus.

Han ska lära oss sina vägar

så att vi kan vandra

på hans stigar.”

För undervisningen

ska gå ut från Sion,

Herrens ord från Jerusalem.

3 Han ska döma mellan många folk

och skipa rätt åt mäktiga hednafolk,

ända bort i fjärran land.

Då ska de smida sina svärd

till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folken ska inte lyfta svärd

mot varandra

och inte mer öva för krig.

4 Var och en ska sitta

under sin vinstock och sitt fikonträd

utan fruktan,

för så har Herren Sebaots mun talat.

 

 

 

 

 

Romarbrevet 15:4-7

 

4 Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger. 5 Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, 6 så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far.

7 Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära.

 

 

 

 

Lukas 21:25-36

 

Människosonen kommer

 

25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. 27 Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig."

 

29 Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. 32 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. 33 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.

 

34 Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er 35 som en snara, för den ska drabba alla som bor över hela jorden. 36 Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen."

 

 

 

 

Psalm 85:9-14

 

 

9 Jag vill höra

vad Gud, Herren, talar.

Han talar frid till sitt folk,

till sina trogna,

men de får inte gå tillbaka

till dårskap.

10 Ja, hans frälsning är nära dem

som vördar honom,

för att härlighet ska bo

i vårt land.

 

11 Nåd och sanning ska mötas,

rättfärdighet och frid

ska kyssas.

12 Sanning ska växa upp ur jorden

och rättfärdighet blicka ner

från himlen.

13Herren ska ge det som är gott,

och vårt land ska ge sin gröda.

14 Rättfärdighet ska gå före honom

och bana väg för hans steg.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa