Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-02-25

Älgarås Filadelfia

Andra söndagen i fastan

Den kämpande tron

 

1 Moseboken 32:22-31

 

Jakob kämpar vid Jabbok

 

22 Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vadställe.23 Han tog dem och förde dem över bäcken tillsammans med allt annat han ägde.24 Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom.25 När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden, så att höften gick ur led medan han brottades med honom.26 Och han sade: "Släpp mig, ty morgonrodnaden har gått upp." Men Jakob svarade: "Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig."27 Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob".28 Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat."

29 Och Jakob frågade: "Låt mig få veta ditt namn." Han svarade: "Varför frågar du efter mitt namn?" Och han välsignade honom där.

30 Jakob kallade platsen Peniel, ty han tänkte: "Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats."

31 När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på höften.

 

 

2 Korintierbrevet 6:1-10

 

1 Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta.2 Han säger ju: ”Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.” Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

 

3 Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, för att vår tjänst inte skall smutskastas.4 Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest,5 under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält,6 i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, med uppriktig kärlek,7 med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand,8 under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning.9 Vi är misskända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte till döds,10 vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade på allt men äger allt.

 

 

Matteus 15:21-28

 

En kanaaneisk kvinnas tro

 

21 Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon.22 Då kom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter och ropade: "Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt."23 Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: "Skicka i väg henne! Hon följer ju efter oss och ropar."24 Han svarade: "Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus."25 Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig!"26 Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna."27 Hon sade: "Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord."28 Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 130

 

Ur djupaste nöd

1 En vallfartssång.

 

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.

2 Herre, hör min röst,

låt dina öron lyssna

till mina rop om nåd.

 

3 Om du, Herre,

tillräknar missgärningar,

Herre, vem kan då bestå?

 

4 Men hos dig finns förlåtelse,

för att man skall frukta dig.

 

5 Jag väntar på Herren,

min själ väntar,

och jag hoppas på hans ord.

6 Min själ längtar efter Herren,

mer än väktarna efter morgonen,

ja, mer än väktarna efter morgonen.

 

7 Hoppas på Herren, Israel,

ty hos Herren finns nåd,

full lösepenning finns hos honom.

 

8 Det är han som skall friköpa Israel

från alla dess missgärningar.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa