Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2019-08-16

Älgarås Filadelfia

Nionde Söndagen efter trefaldighet

Goda förvaltare

 

 

Ordspråksboken 3:27-32

 

 

27 Neka inte en behövande något gott

när det står i din makt att hjälpa.

28 Säg inte till din nästa:

”Kom tillbaka senare,

i morgon ska jag ge dig”,

när du har något nu.


29 Tänk inte ut något ont mot din nästa

som bor trygg i din närhet.

30 Gräla inte med någon utan orsak

när han inte har gjort dig

något ont.

31 Avundas inte en våldsam man

och välj inte någon av hans vägar,

32 för Herren avskyr den som är falsk

men är förtrolig med de ärliga.

 

 

Efesierbrevet 4:20-28


20 Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. 21 Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.

25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. 26Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede27 och ge inte djävulen något tillfälle. 28 Tjuven ska sluta stjäla och i stället arbeta och göra nytta med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.

 

Likasevangeliet 12:42-48

 42 Herren sade: "Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? 43 Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. 44 Jag säger er sanningen: Han ska sätta honom över allt han äger.

45 Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig, 46 då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa.

47 Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. 48 Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer.


Psalm 8


 

1 För körledaren, till gittít. En psalm av David.


2Herre, vår Herre,

hur härligt är inte ditt namn

över hela jorden,

du som satt ditt majestät

på himlen!

3 Av barns och spädbarns mun

har du berett en makt

för dina fienders skull,

för att förgöra fiende och hämnare.


4 När jag ser din himmel,

dina fingrars verk,

månen och stjärnorna

som du har skapat –

5 vad är då en människa

att du tänker på henne,

en människoson

att du tar hand om honom?


6 En liten tid lät du honom

vara lägre än Gud,

med ära och härlighet

krönte du honom.

7 Du satte honom att härska

över dina händers verk,

allt lade du under hans fötter:

8 alla får och oxar

liksom vildmarkens djur,

9 himlens fåglar och havets fiskar,

de som vandrar havens vägar.


10Herre, vår Herre,

hur härligt är inte ditt namn

över hela jorden!

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa