Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-01-21

Älgarås Filadelfia

Tredje Söndagen efter Trettondedagen

Jesus skapar tro

 

Första Kungaboken 8:41-43

 

41 Även om en främling som inte tillhör ditt folk Israel kommer från något land långt borta, för ditt namns skull 42 – för också där ska man höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din uträckta arm – ja, om han kommer och ber vänd mot detta hus, 43 hör det då i himlen där du bor och gör allt som främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och vörda dig så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är uppkallat efter ditt namn.

 

 

 

 

 

 

Romarbrevet 1:16-17

 

16 Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. 17 I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: ”Den rättfärdige ska leva av tro”.

 

 

 

Matteus 8:5-13

 

5 När Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: 6 "Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor." 7 Jesus sade till honom: "Jag kommer och botar honom." 8 Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. 9 Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det."

 

10 När Jesus hörde detta, blev han förundrad och sade till dem som följde honom: "Jag säger er sanningen: Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. 11 Och jag säger er: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder."

 

13 Till officeren sade Jesus: "Gå. Så som du trott ska det ske för dig." Och i samma stund blev hans tjänare frisk.

 

 

 

 

 

Psalm 36:6-10

 

6Herre, till himlen räcker din nåd,

din trofasthet ända till skyarna.

7 Din rättfärdighet

är som väldiga berg,

dina domar

som det stora havsdjupet.

Både människor och djur

räddar du, Herre.

8 Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud!

Människors barn har sin tillflykt

i dina vingars skugga.

9 De mättas av rika gåvor i ditt hus,

av din ljuvlighets ström

ger du dem att dricka.

10 Hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljus.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa