Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-06-23

Älgarås Filadelfia

Johannes döparens dag

Den Högstes profet

 

Jesaja 49:1-2

 

Messias, Herrens tjänare

 

1 Hör på mig, ni kustländer,

lyssna, ni folk

som bor i fjärran!

Herren kallade mig

redan i moderlivet,

han nämnde mitt namn

redan i min mors sköte.

2 Han gjorde min mun

till ett skarpt svärd

och gömde mig

i skuggan av sin hand.

Han gjorde mig till en vass pil

och dolde mig i sitt koger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostlagärningar 19:4

 

4 Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas 1:5-17

 

Löftet om Johannes Döparens födelse

 

5 På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. 6 Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. 7 Men de hade inga barn, eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren.

 

8 En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud, 9 fick han vid prästernas sedvanliga lottning(¤) uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. 10 Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad.

 

11 Då visade sig en Herrens ängel för honom, stående till höger om rökelsealtaret. 12 Sakarias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan.

 

13 Men ängeln sade till honom: "Var inte rädd, Sakarias! Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. 14 Han ska bli din glädje och fröjd, och många ska glädja sig över hans födelse, 15 för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och han ska bli uppfylld av den helige Ande redan i moderlivet. 16 Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. 17 Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att ”vända fädernas hjärtan till barnen” och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 96

 

Hela jordens Kung

 

1 Sjung till Herren en ny sång,

sjung till Herren, hela jorden!

2 Sjung till Herren, lova hans namn,

ropa ut hans frälsning

dag efter dag!

3 Förkunna hans ära

bland hednafolken,

bland alla folk hans under!

 

4 Stor är Herren och högt prisad,

värd att vörda mer än alla gudar.

5 Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

6 Majestät och härlighet

är inför hans ansikte,

makt och glans i hans helgedom.

 

7 Ge åt Herren, ni folkens släkter,

ge åt Herren ära och makt!

8 Ge åt Herren hans namns ära,

kom med gåvor till hans gårdar!

9 Tillbe Herren i helig skrud,

bäva inför honom, hela jorden!

10 Säg bland folken:

"Herren är kung,

världen står fast och vacklar inte.

Han ska döma folken med rättvisa."

 

11 Himlen ska glädjas

och jorden fröjda sig,

havet ska brusa

med allt som fyller det.

12 Marken ska jubla

med allt som den bär,

skogens alla träd

ska ropa av fröjd

13 inför Herren, för han kommer,

han kommer för att döma jorden.

Han ska döma världen

med rättfärdighet

och folken med sin trofasthet.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa