Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-04-25

Älgarås Filadelfia

Fjärde söndagen i påsktiden

Vägen till livet

 

 

Jesaja 54:7-10

 

7 Ett kort ögonblick övergav jag dig,

men i stor barmhärtighet

vill jag nu samla dig.

8 När min vrede vällde fram

dolde jag ett ögonblick

mitt ansikte för dig,

men nu vill jag med evig nåd

förbarma mig över dig,

säger Herren din återlösare.

9 Jag ska göra som vid Noas flod.

Liksom jag gav min ed

att Noas flod inte mer

skulle drabba jorden,

så ger jag nu min ed att inte mer

vredgas på dig eller bestraffa dig.

10 Även om bergen viker bort

och höjderna vacklar,

så ska min nåd inte vika från dig

eller mitt fridsförbund vackla,

säger Herren din förbarmare.

 

 

 

 

Hebreerbrevet 13:12-16

 

12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod.

13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. 14 Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. 15 Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 16 Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.

 

 

 

 

Johannes 16:16-22

 

Sorg och glädje

 

16 En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig." 17 Några av hans lärjungar sade då till varandra: "Vad menar han när han säger till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig? Och att han går till Fadern?" 18 De frågade: "Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger."

 

19 Jesus märkte att de ville fråga honom, och han sade till dem: "Ni frågar varandra om det jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. 20 Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. 21 När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. 22 Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.

 

 

 

 

Psalm 147:1-7

 

Herrens välgärningar

 

1 Halleluja!

Det är gott att lovsjunga vår Gud,

lovsång är ljuvligt och skönt.

 

2 Herren bygger upp Jerusalem,

han samlar Israels förskingrade.

3 Han helar dem som har

förkrossade hjärtan

och förbinder deras sår.

4 Han bestämmer stjärnornas antal,

han nämner dem alla vid namn.

5 Stor är vår Herre och väldig i kraft,

hans förstånd är utan gräns.

6 Herren stöder de ödmjuka,

men de gudlösa

slår han till jorden.

 

7 Sjung till Herren

med tacksamhet,

lovsjung vår Gud till harpa!

 

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa