Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-12-14

Älgarås Filadelfia

Tredje Söndagen i Advent

Bana väg för Herren

 

 

Malaki 4:4-6

 

4Kom ihåg min tjänare Moses lag

som jag gav honom på Horeb,

stadgar och föreskrifter

för hela Israel.

5Se, jag ska sända er profeten Elia.

innan Herrens dag kommer,

den stora och fruktansvärda

6Han ska vända

fädernas hjärtan till barnen

och barnens hjärtan

till deras fäder,

så att jag inte kommer och viger

landet åt förintelse.

 

 

 

 

 

 

Andra Petrusbrevet 1:19-21

 

19Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. 21Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

 

 

 

 

 

Matteus 11:12-19

 

12Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. 13Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, 14och om ni vill ta emot det – han är den Elia som skulle komma. 15Hör, du som har öron!

 

16Vad ska jag likna det här släktet vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: 17Vi spelade flöjt för er men ni dansade inte, vi sjöng sorgesång men ni grät inte. 18Johannes kom, och han varken åt eller drack, och då säger man: Han har en ond ande. 19Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare! Men Visheten har fått rätt av sina barn."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 146:3-9

 

3 Lita inte till furstar,

till människors barn

som inte kan frälsa.

4 Deras ande lämnar dem,

de blir jord igen.

Den dagen går deras planer

om intet.

 

5 Salig är den som har Jakobs Gud

till sin hjälpare,

som sätter sitt hopp

till Herren sin Gud,

6 till honom som har gjort

himmel och jord och hav

och allt som finns i dem,

som är trofast för evigt,

7som skipar rätt för de förtryckta

och ger bröd åt de hungriga.

 

Herren befriar de fångna,

8 Herren öppnar de blindas ögon,

Herren reser upp de nerböjda,

Herren älskar de rättfärdiga,

9 Herren bevarar främlingar

och stöder faderlösa och änkor,

men de gudlösas väg

gör han krokig.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa