Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2019-09-21

Älgarås Filadelfia

Fjortonde Söndagen efter trefaldighet

Enheten i Kristus

 

 

Jesaja 11:10-13

 

 

10 Det ska ske på den dagen att hednafolken ska söka Ishais rot där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig.11 På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Shinar, Hamat och havsländerna.


12 Han ska resa ett baner

för hednafolken

och samla de fördrivna

av Israel

och de kringspridda av Juda

från jordens fyra hörn.

13 Då ska Efraims avund upphöra

och Juda fiender utrotas.

Efraim ska inte avundas Juda,

och Juda inte vara

fiende till Efraim.

 

 

Filipperbrevet 2:1-5


1 Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, 2 gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. 3 Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4 Se inte till ert eget bästa utan också till andras. 5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var:


 

Lukasevangeliet 22:24-27

 

24 Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. 25 Då sade Jesus till dem: "Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. 26 Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. 27 För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare.Psalm 95: 1-7


 

1 Kom, låt oss ropa till Herren,

jubla till vår frälsnings klippa!

2 Låt oss träda fram för hans

ansikte med tacksägelse,

jubla till honom med lovsång,

3 för Herren är en stor Gud,

en stor kung över alla gudar.

4 Han har jordens djup i sin hand,

och bergens toppar är hans.

5 Hans är havet som han har gjort,

och det torra som hans händer

format.


6 Kom, låt oss falla ner och tillbe,

böja knä för Herren vår Skapare,

7 för han är vår Gud

och vi är folket i hans hjord,

fåren i hans vård.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa