Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-09-23

Älgarås Filadelfia

17 Söndagen efter trefaldighet

Rik inför Gud

 

 

Andra Moseboken 32:1-4, 30-35

 

1När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: ”Kom och gör oss en gud, som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.”2Då sade Aron till dem: ”Ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig.”

 

3Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. 4Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och de sade: ”Här är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

 

30Nästa dag sade Mose till folket: ”Ni har begått en stor synd. Jag ska nu stiga upp till Herren. Kanske jag kan bringa försoning för er synd.” 31Mose gick tillbaka till Herren och sade: ”O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. 32Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i.”

 

33Men Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. 34Gå nu och för folket dit jag har sagt dig. Se, min ängel ska gå framför dig. Men när dagen för min straffdom kommer ska jag straffa dem för deras synd.”

 

35Och Herren slog folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.

 

 

 

 

 

 

Första Johannesbrevet 2:15-17

 

15Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen. 17Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.

 

 

 

 

 

 

 

Matteus 6:19-24

 

19Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. 20Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

 

22Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. 23Men om ditt öga är sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

 

24Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 49:6-12

 

6Varför vara rädd

under olyckans dagar

när mina förföljares ondska

omger mig?

7De litar till sina ägodelar

och stoltserar

med sin stora rikedom.

8Men ingen kan köpa sin broder fri

eller ge Gud lösepenning

för honom.

9Hans själs lösen är dyr,

den kan inte betalas till evig tid

10så att han får leva för alltid

och aldrig se förgängelsen.

 

11Nej, man ser att de visa dör,

att både dårar och oförnuftiga

går under

och lämnar sin rikedom åt andra.

12De tror att deras hus

ska bestå för evigt,

deras boningar

från släkte till släkte.

De uppkallar sina marker

efter sina namn.

 

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa