Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2019-12-06


Älgarås Filadelfia


Tredje Söndagen i Advent

Bana väg för Herren


Jesaja 40:1-8


1 Trösta, trösta mitt folk!

säger er Gud.

2 Tala till Jerusalems hjärta

och förkunna för det

att dess vedermöda är slut,

att dess skuld är försonad,

och att det fått dubbelt igen

av Herrens hand

för alla sina synder.


3 En röst ropar i öknen:

"Bana väg för Herren,

gör vägen rak i ödemarken

för vår Gud.

4 Varje dal ska höjas,

alla berg och höjder sänkas.

Ojämn mark ska jämnas,

kuperat land bli slät mark.

5Herrens härlighet ska uppenbaras,

alla människor ska se det

tillsammans,

för Herrens mun har talat."


6 Hör, någon säger: "Predika!"

Och en annan svarar:

"Vad ska jag predika?"

"Allt kött är gräs,

och all dess härlighet

som blomman på marken.

7 Gräset vissnar,

blomman faller av

när Herrens Ande blåser på det.

Ja, folket är gräs!

8 Gräset vissnar,

blomman faller av,

men vår Guds ord består för evigt."
Galaterbrevet 3:21-29


21 Är då lagen emot Guds löften? Verkligen inte. Hade vi fått en lag som kunde ge liv, då hade rättfärdigheten verkligen kommit av lagen. 22 Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat ska ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. 23 Innan tron kom hölls vi instängda och bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. 24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. 25 Men när tron väl har kommit står vi inte längre under någon övervakare.

Guds och Abrahams barn

26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.


Lukasevangeliet 3:1-15


1 I kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsfurste i Galileen, hans bror Filippus i Itureen och Trachonitislandet och Lysanias i Abilene, 2 och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. 3 Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, 4 som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord:

En röst ropar i öknen:

Bana väg för Herren,

gör stigarna raka för honom!

5Varje dal ska fyllas,

alla berg och höjder sänkas.

Det krokiga ska rätas,

ojämna vägar ska jämnas.

6Och alla människor ska se

Guds frälsning.


7 Han sade nu till folket som kom ut för att döpas av honom: "Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar.9 Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden."

10 Folket frågade honom: "Vad ska vi då göra?" 11 Han svarade dem: "Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt."

12 Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: "Mästare, vad ska vi göra?" 13 Han svarade dem: "Kräv inte mer än vad som är bestämt."

14 Även soldater frågade honom: "Och vi, vad ska vi göra?" Han svarade dem: "Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön!"

15 Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias.Psalm 146:3-9


3 Lita inte till furstar,

till människors barn

som inte kan frälsa.

4 Deras ande lämnar dem,

de blir jord igen.

Den dagen går deras planer

om intet.


5 Salig är den som har Jakobs Gud

till sin hjälpare,

som sätter sitt hopp

till Herren sin Gud,

6 till honom som har gjort

himmel och jord och hav

och allt som finns i dem,

som är trofast för evigt,

7 som skipar rätt för de förtryckta

och ger bröd åt de hungriga.


Herren befriar de fångna,

8 Herren öppnar de blindas ögon,

Herren reser upp de nerböjda,

Herren älskar de rättfärdiga,

9 Herren bevarar främlingar

och stöder faderlösa och änkor,

men de gudlösas väg

gör han krokig.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa