Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2019-07-21

Älgarås Filadelfia

Apostladagen

Sänd mig

 

 

Jesaja 6:1-8

 

 

1 Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2 Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3 Och den ene ropade till den andre:


"Helig, helig, helig

är Herren Sebaot!

Hela jorden är full

av hans härlighet."


4 Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök. 5 Då sade jag:


"Ve mig, jag förgås!

För jag är en man med orena läppar

och jag bor bland ett folk

med orena läppar,

och mina ögon har sett Kungen,

Herren Sebaot."


6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. 7 Med det rörde han vid min mun och sade:


"När detta har rört vid dina läppar

är din skuld borttagen

och din synd försonad."


8 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!"

 

 

Första Petrusbrevet 2:4-10


4 Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. 6 Det står ju i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam.

7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, 8en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem.

9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10 Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. 

Matteusevangeliet 16:13-20

 

13 När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?" 14 De svarade: "Vissa säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." 15 Han sade till dem: "Och ni? Vem säger ni att jag är?" 16 Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son."

17 Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min Far i himlen. 18 Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. 19 Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen." 20 Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias.Psalm 40:6-12


 

6Herre min Gud,

många är undren du gjort

och tankarna du tänkt för oss.

Inget kan liknas vid dig.

Jag vill förkunna

och berätta om dem,

de är fler än man kan räkna.


7 Slaktoffer och matoffer

vill du inte ha

– du har öppnat mina öron –

brännoffer och syndoffer

begär du inte.

8 Därför säger jag:

"Se, jag kommer,

i bokrullen står det skrivet om mig.

9 Att göra din vilja, min Gud,

är min glädje.

Din lag är i mitt hjärta."


10 Jag förkunnar glädjebudet

om rättfärdighet

i den stora församlingen,

jag sluter inte mina läppar.

Du, Herre, vet det.

11 Jag döljer inte din rättfärdighet

i mitt hjärta,

jag talar om din trofasthet

och din frälsning.

Jag gömmer inte

din nåd och din sanning

för den stora församlingen.


12 Du, Herre, tar inte

din barmhärtighet ifrån mig.

Din nåd och din sanning

ska alltid bevara mig,

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa