Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-10-12

Älgarås Filadelfia

Tacksägelsedagen

Lovsång

 

 

Första Krönikeboken 29:10-14

 

Davids bön och tacksägelse

 

10David lovade Herren inför hela församlingen. David sade:

 

”Lovad är du, Herre,

vår fader Israels Gud,

från evighet till evighet!

11Dig, Herre,

tillhör storhet och makt,

härlighet och glans och majestät,

allt som finns i himlen

och på jorden.

Ditt, o Herre, är riket,

och du har upphöjt dig

till ett huvud över allt.

12Rikedom och ära kommer från dig,

du råder över allt,

och i din hand är kraft och makt.

Din hand kan göra vad som helst,

stort och starkt.

13Så tackar vi dig nu, vår Gud,

och lovar ditt härliga namn.

 

14För vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, allt kommer från dig, och ur din hand har vi gett det åt dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första Thessalonikerbrevet 5:16-22

 

16Var alltid glada, 17be utan uppehåll 18och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 19Släck inte Anden. 20Förakta inte pro-fetior, 21men pröva allt, behåll det goda 22och håll er borta från allt slags ont.

 

Slutönskan

 

23Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. 24Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

 

25Bröder, be även för oss. 26Hälsa alla bröderna med en helig kyss. 27Lova mig inför Herren att brevet blir uppläst för alla bröderna. 28Vår Herre Jesu nåd vare med er.

 

 

 

 

Lukas 17:11-19

 

De tio spetälska

 

11På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. 12När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. De stannade på avstånd 13och ropade: "Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!" 14Han såg dem och sade till dem: "Gå och visa er för prästerna." Och medan de var på väg dit, blev de rena.

 

15När en av dem såg att han var botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst 16och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. 17Jesus frågade honom: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? 18Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen?" 19Och han sade till honom: "Res dig och gå. Din tro har frälst dig."

 

 

 

 

 

 

Psalm 65:9-14

 

9De som bor vid jordens ändar

häpnar för dina tecken,

öster och väster

fyller du med jubel.

 

10Du tar hand om jorden

och vattnar den,

du gör den mycket rik.

Guds flod är full av vatten.

Du skaffar säd åt människorna

när du så bereder jorden.

11Du vattnar dess fåror

och jämnar det plöjda,

du mjukar upp den med skurar

och välsignar dess gröda.

12Du kröner året med ditt goda,

dina spår dryper av rikedom.

13Vildmarkens beten dryper,

höjderna klär sig i glädje,

14ängarna fylls av hjordar

och dalarna täcks med säd.

Man ropar av glädje och sjunger.

 

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa