Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2019-05-16

Älgarås Filadelfia

Femte Söndagen i påsktiden

Att växa i tro

 

 

Hosea 14:5-9

 

 

5 Jag vill hela dem från deras avfall,

jag vill älska dem generöst,

för min vrede

har vänt sig ifrån dem.

6 Jag ska bli som dagg för Israel,

han ska blomstra som en lilja

och skjuta rötter som Libanon.

7 Hans skott ska breda ut sig,

han ska bli som olivträdet i skönhet,

han ska dofta som Libanon.

8 De som bor i hans skugga

ska återvända.

De ska odla säd igen

och grönska som vinstockar.

Hans namn ska vara

som Libanons vin.


9 Efraim, vad har jag mer

med avgudar att göra?

Jag ska svara honom

och ta mig an honom.

Jag är som en grönskande cypress,

hos mig finner du din frukt.

 

 

Första Johannesbrevet 3:18-24

18 Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. 19 Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, 20 om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 21 Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud, 22 och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. 23 Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. 24 Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gett oss.
 

 

Johannesevangeliet 15:10-17

 

10 Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. 11 Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.

12 Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 13 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. 14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. 16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.

 


Psalm 98:1-8

 

1 En psalm.


Sjung till Herren en ny sång!

Han har gjort under,

han har gett frälsning

med sin högra hand,

sin heliga arm.

2Herren har gjort sin frälsning känd,

han har visat sin rättfärdighet

inför folkens ögon.

3 Han har tänkt på sin nåd

och trofasthet mot Israels hus.

Jordens alla ändar har sett

vår Guds frälsning.


4 Ropa till Herren, hela jorden,

brist ut i jubel och lovsång!

5 Lovsjung Herren med harpa,

med harpa och lovsångsljud,

6 med trumpeter och hornstötar.

Ropa av glädje inför kungen,

Herren!


7 Havet ska brusa

med allt som fyller det,

världen och de som bor i den.

8 Strömmarna ska klappa händer

och bergen jubla tillsammans

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa