Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-08-03

Älgarås Filadelfia

11 söndagen efter trefaldighet

Tro och liv

 

Jesaja 2:12-17

 

 

12 För Herren Sebaots dag

ska komma

mot allt som är stolt och högt,

mot allt som är upphöjt

så att det ödmjukas,

13 mot Libanons alla cedrar,

de höga och upphöjda,

och Bashans alla ekar,

14 mot alla höga berg

och alla stolta höjder,

15 mot alla höga torn

och alla fasta murar,

16 mot alla Tarshishskepp

och alla ståtliga fartyg

17 Människornas stolthet

ska böjas ner

och männens högmod

ödmjukas.

Herren ensam

ska vara upphöjd på den dagen,

 

 

 

 

 

Romarbrevet 3:21-28

Förklarad rättfärdig i Kristus

 

21 Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. 25 Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet(¤), eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. 26 I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

 

27 Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. 28 Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas 18:9-14

 

9 För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse: 10 "Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre tullindrivare. 11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in.

 

13 Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd."

 

 

 

 

 

 

Psalm 143:6-10

 

6 Jag sträcker mina händer mot dig,

min själ är som törstig jord

inför dig. ”Sela”

 

7 Herre, skynda att svara mig,

min ande förgås!

Dölj inte ditt ansikte för mig,

då blir jag som de

som går ner i graven.

8 Låt mig möta din nåd på morgonen,

för jag litar på dig.

Visa mig den väg jag ska gå,

för jag lyfter min själ till dig.

9 Rädda mig från mina fiender,

Herre,

hos dig söker jag skydd.

10 Lär mig att göra din vilja,

för du är min Gud.

Låt din gode Ande leda mig

på jämn mark.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa