Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2018-07-13

Älgarås Filadelfia

Kristi förklarings dag

Jesus förhärligad

 

Andra Mosebok 24:12-18

 

12Herren sade till Mose: ”Stig upp till mig på berget och bli kvar där, så ska jag ge dig stentavlorna med lagen och budorden som jag har skrivit till undervisning för dem.” 13 Då gav sig Mose av tillsammans med sin tjänare Josua, och Mose steg upp på Guds berg. 14 Men till de äldste sade han: ”Vänta på oss här tills vi kommer tillbaka till er. Aron och Hur är hos er, och den som har en rättslig fråga får vända sig till dem.” 15 Mose steg sedan upp på berget, och molnskyn täckte berget. 16Herrens härlighet vilade på Sinai berg och molnskyn täckte berget i sex dagar, men på sjunde dagen kallade han på Mose ur skyn. 17 Och Herrens härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. 18 Mose gick mitt in i molnskyn och steg upp på berget. Sedan blev han kvar på berget i fyrtio dagar och fyrtio nätter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra Petrusbrevet 1:16-18

 

16 Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. 17 Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska Härligheten: "Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje." 18 Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteus 17:1-8

 

1 Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. 2 Då förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3 Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom.

 

4 Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här: en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." 5 Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sade: "Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" 6 När lärjungarna hörde det, föll de skräckslagna ner på sina ansikten. 7 Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Res er upp och var inte rädda!" 8 Och när de lyfte blicken, såg de ingen annan än Jesus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 89:12-18

 

12 Din är himlen,

din är också jorden.

Du har grundat världen

med allt vad den rymmer.

13 Nord och syd har du skapat,

Tabor och Hermon

jublar i ditt namn.

14 Du har en arm med kraft,

din hand är mäktig,

din högra hand är upphöjd.

15 Rätt och rättfärdighet

är grunden för din tron,

nåd och sanning

står inför ditt ansikte.

 

16 Saligt är det folk

som vet vad jubel är!

Herre, de vandrar

i ditt ansiktes ljus.

17 I ditt namn jublar de ständigt,

i din rättfärdighet upphöjs de,

18 för du är deras styrka

och härlighet,

i din nåd upphöjer du vårt horn.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa