Program

Juni 2021



Tisdagar   kl 19.00 Bibelläsning och Bön

Söndagar  kl 18.00 Bibelläsning och Bön


Söndag 13 kl 18.00 Nattvard och Församlingsmöte


Onsdag 23 kl 20.00 ser vi på Gudstjänst från Nyhemsveckan

vi samlas kl 19.00 för fika och gemenskap ute.


För närvarande kan vi vara ca 22 sittande personer på anvisade platser

+ medverkande

Alla Varmt Välkomna!

Juli 2021




Söndag 4 kl 18.00 Friluftsgudstjänst

Tisdag  6 kl 19.00 Bibelläsning och Bön

Tisdag  13 kl 19.00 Bibelläsning och Bön och Nattvard

Söndag 18 kl 18.00 Bönevandring

Tisdag  20 kl 19.00 Bibelläsning och Bön

Söndag 25 kl 11.00 Friluftsgudstjänst

Tisdag  27 kl 19.00 Bibelläsning och Bön

För närvarande kan vi vara ca 22 sittande personer på anvisade platser

+ medverkande


Alla Varmt Välkomna!