Program

November2022


Vecka44

1 Tisdag 19.00 Sång, Bibelläsning och Bön

5 Lördag 16.00 Lovsångsgudstjänst


Vecka45

8   Tisdag 19.00 Sång, Bibelläsning och Bön

10 Torsdag 18.00 Kompisträffen

11 Fredag 19.00 Channel i Töreboda Missionskyrka

Från årskurs 6 och uppåt. Avresa från Filadelfia 18.40

13 Söndag 11.00 Gudstjänst med Nattvard

                        Jan och Alvi Gustafsson


Vecka46

15 Tisdag 19.00 Sång, Bibelläsning och Bön och Planering

17 Torsdag 18.00 Kompisträffen

20 Söndag 11.00 Gudstjänst Anette Brandberg


Vecka47

22 Tisdag 19.00 Sång, Bibelläsning och Bön

24 Torsdag 18.00 Kompisträffen

27 Söndag 18.00 Adventsgudstjänst i Slätte


Vecka48

29 Tisdag 19.00 Sång, Bibelläsning och Bön i Slättekapellet

Alla Varmt Välkomna!

December 2022

Vecka48

1Torsdag 18.00 Kompisträffens julavslutningVecka49

6Tisdag 19.00 Sång, Bibelläsning och Bön

9Fredag 19.00 Höstavslutning av Channel i Töreboda Missionskyrka.Från årskurs 6 och uppåt.

Avresafrån Filadelfia 18.40

11Söndag 11.00 Gudstjänst med Nattvard

                        Janoch Alvi Gustafsson


Vecka50

13Tisdag 19.00 Sång, Bibelläsning, Bön och Församlngsmöte


17Lördag 18.00 Sånger i Advent


Vecka51

20Tisdag 19.00 Sång, Bibelläsning och BönVecka52

26Annandag Jul 18.00 Gudstjänst Maria Norberg

27Tisdag 19.00 Sång, Bibelläsning och BönAlla Varmt Välkomna!

December 2022

VeckaAlla Varmt Välkomna!