Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2020-06-02


Älgarås Filadelfia


Annandag Pingst

Andens vind över världen


Jesaja 44:1-8

1 Men hör nu,

du min tjänare Jakob,

du Israel som jag har utvalt.

2 Så säger Herren som skapade dig,

han som formade dig i moderlivet

och som hjälper dig:

Var inte rädd, du min tjänare Jakob,

du Jeshurun som jag har utvalt.


3 För jag ska utgjuta

vatten över det som törstar

och strömmar över det torra.

Jag ska utgjuta

min Ande över dina barn,

min välsignelse

över dina avkomlingar,

4 så att de växer upp

bland det gröna gräset,

som pilträd vid vattenbäckar.

5 Då ska en säga: "Jag tillhör Herren",

en annan åberopa Jakobs namn,

en tredje skriva: "Herrens egen"

på sin hand

och använda Israel som ärenamn.


6 Så säger Herren, Israels Kung,

och hans Återlösare,

Herren Sebaot:

Jag är den förste, och jag är den siste.

Utom mig finns ingen Gud.

7 Vem är som jag?

Låt honom berätta och lägga fram

för mig vad som har hänt

sedan jag insatte folket för evigt,

och berätta vad som ska komma

i framtiden.

8 Var inte rädda eller förskräckta.

Har jag inte låtit er höra om det

och förkunnat det

för länge sedan?

Ni är mina vittnen.

Finns det någon annan Gud än jag?

Nej, det finns ingen annan klippa,

jag vet ingen.Apostalagärningarna 2:36-41


36 Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias."

37 När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?" 38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."

40 Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: "Låt er frälsas från det här bortvända släktet!" 41 De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.Johannesevangeliet 12:44-50


44 Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. 45 Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. 46 Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. 47 Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom, för jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. 48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. 49 Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. 50 Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som Fadern har sagt mig."


Psalm 68:10-14, 20-21


10 Rikligt regn lät du falla, Gud,

din trötta egendom gav du kraft.

11 Din skara fick bo där,

du sörjde för de svaga

i din godhet, Gud.


12 Herren låter ordet höras,

en här av kvinnor bär glädjebudet:

13 "Härarnas kungar flyr,

de flyr och husmodern delar bytet!

14 Ska ni då ligga stilla i era fållor?

Duvans vingar är täckta med silver

och hennes fjädrar

med skimrande guld.20 Lovad är Herren!

Dag efter dag bär han oss,

Gud är vår frälsning. Sela

21 Gud är för oss en frälsningens Gud,

hos Herren Gud

finns en utväg från döden.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa