Undervisning


Andra söndagen i Advent


Guds rike är nära


Jeremia 33:14-16


14 Se, dagar ska komma, sägerHerren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Juda hus.

15 I de dagarna och på den tiden

ska jag låta en rättfärdig telning

växa upp åt David.

Han ska skaffa

rätt och rättfärdighet på jorden.

16 I de dagarna ska Juda bli frälst

och Jerusalem bo i trygghet.

Man ska kalla det så:

Herrenvår rättfärdighet.
Hebreerbrevet 10:32-39


32Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande.

33Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje, dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så.

34Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående.

35Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön.

36Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

37För: Ännu en kort liten tid, så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja.

38Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan, har min själ ingen glädje i honom.

39Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, utan dem som tror och vinner sina själar.Markusevangeliet 1:14-15


14Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium.15Han sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!"

Psalm 85:9-14


9 Jag vill höra

vad Gud,Herren, talar.

Han talar frid till sitt folk,

till sina trogna,

men de får inte gå tillbaka

till dårskap.

10 Ja, hans frälsning är nära dem

som vördar honom,

för att härlighet ska bo

i vårt land.

11 Nåd och sanning ska mötas,

rättfärdighet och frid

ska kyssas.

12 Sanning ska växa upp ur jorden

och rättfärdighet blicka ner

från himlen.

13 Herrenska ge det som är gott,

och vårt land ska ge sin gröda.

14 Rättfärdighet ska gå före honom

och bana väg för hans steg.