Undervisning


Bönsöndagen


Bönen


Jeremia 29:11-14


11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er.13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.14 Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.


Första Johannesbrevet 5:13-15


13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.14 Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss.15 Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.Lukasevangeliet 11:1-13


1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."2 Då sade han till dem: "När ni ber skall ni säga:
Fader, helgat blive ditt namn.


Komme ditt rike.

3 Ge oss var dag vårt bröd för dagen.

4 Och förlåt oss våra synder,

ty också vi förlåter var och en
som står i skuld till oss.

Och för oss inte in i frestelse.


5 Han sade till dem: "Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd.6 En vän som är på resa har kommit till mig, och jag har ingenting att sätta fram åt honom,7 - vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.8 Jag säger er: Även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd.
9 Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.11 Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk,12 eller en skorpion när han ber om ett ägg?13 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"


Psalm 13

1 För sångmästaren. En psalm av David.


2 Hur länge, Herre, skall du alldeles glömma mig?

Hur länge skall du
dölja ditt ansikte för mig?


3 Hur länge skall jag oroas i min själ

och ängslas i mitt hjärta dagligen?

Hur länge skall min fiende triumfera över mig?4 Se till mig och svara mig,
Herre, min Gud!


Upplys mina ögon, så att jag ej somnar in i döden.


5 Låt inte min fiende säga:

"Jag blev honom för stark"

och mina ovänner glädja sig
när jag vacklar.


6 Jag förtröstar på din nåd,

mitt hjärta jublar
över din frälsning.

Jag vill sjunga till Herrens ära,

ty han är god mot mig.