Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2020-02-21


Älgarås Filadelfia


Fastlagssöndagen

Kärlekens väg


Höga visan 8:6-7


6 Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta,

som ett sigill på din arm,

för kärleken är stark som döden,

dess lidelse obeveklig

som dödsriket.

Dess glöd är eldens glöd,

en Herrens låga.

7 Väldiga vatten

kan inte släcka kärleken,

strömmar kan inte

dränka den.

Om någon ville ge

allt han har i sitt hus

för kärleken,

skulle han ändå bli avvisad.


Andra Korintierbrevet 5:14-21


14 Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.

16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre.

17 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 18 Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.

20 Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! 21 Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.


Markusevangeliet 10:32-45


32 De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan, och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom: 33 "Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, 34 som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå."

Jakobs och Johannes begäran

35 Då kom Jakob och Johannes, Sebedeus söner, fram till Jesus och sade: "Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om." 36 Han sade till dem: "Vad vill ni att jag ska göra för er?" 37 De svarade: "Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andre på din vänstra."

38 Jesus sade till dem: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med?" 39 De svarade: "Det kan vi." Jesus sade till dem: "Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. 40 Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för."

41 När de tio andra fick höra det, blev de upprörda över Jakob och Johannes. 42 Då kallade Jesus till sig dem och sade: "Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. 43 Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, 44 och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. 45 Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."
Psalm 86:5-11


5 Du, Herre, är god och förlåtande,

stor i nåd mot alla

som ropar till dig.

6Herre, hör min bön,

lyssna till mitt rop om nåd!

7 Jag ropar till dig på nödens dag,

för du kommer att svara mig.


8 Ingen bland gudarna

är som du, Herre,

inga gärningar är som dina.

9 Alla folk som du har gjort

ska komma och tillbe

inför dig, Herre.

De ska ära ditt namn,

10 för du är stor och du gör under.

Du ensam är Gud.


11 Visa mig, Herre, din väg,

jag vill vandra i din sanning.

Ge mig ett odelat hjärta

så att jag vördar ditt namn.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa