Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2020-07-31


Älgarås Filadelfia


Åttonde Söndagen efter Trefaldighet

Andlig klarsyn


Jeremia 7:1-7


1 Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sade:

2 Ställ dig i porten till Herrens hus och ropa där ut detta ord: Hör Herrens ord, alla ni av Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! 3 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra ert liv och era gärningar, så ska jag låta er bo kvar på denna plats. 4 Lita inte på lögnaktigt tal som säger: ”Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.” 5 Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, 6 sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte andra gudar, er själva till olycka. 7 Då ska jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som jag gett era fäder.Romarbrevet 8:14-17

14 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. 15 Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba! Far!" 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.Matteusevangeliet 7:13-14


13 Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14 Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.


Psalm 119:30-35


30 Sanningens väg har jag valt,

dina domar har jag för ögonen.

31 Jag håller mig

till dina vittnesbörd.

Låt mig inte behöva skämmas,

Herre!

32 Jag vill löpa dina budords väg,

för du vidgar mitt hjärta.

הHe

33 Visa mig, Herre,

dina stadgars väg,

så vill jag följa den

ända till slutet.

34 Ge mig förstånd,

så att jag tar vara

på din undervisning

och håller fast vid den

av hela mitt hjärta.

35 Led mig på dina budords stig,

jag älskar den.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa