Undervisning


Andra söndagen i Advent


Guds rike är nära


Jesaja 35:1-10


1 Öknen och ödemarken

ska glädja sig,

hedmarken fröjda sig

och blomstra som en lilja.

2 Den ska blomstra skönt

och fröjda sig,

ja, fröjda sig och jubla.

Libanons härlighet ska den få,

Karmels och Sarons prakt.

De ska få se Herrens härlighet,

vår Guds majestät.


3 Stärk kraftlösa händer,

styrk vacklande knän.

4 Säg till oroliga hjärtan:

"Var starka, var inte rädda!"

Se, er Gud är här!

Han kommer med hämnd,

med vedergällning från Gud.

Han kommer själv och frälser er.

5 Då ska de blindas ögon öppnas

och de dövas öron upplåtas.

6 Den lame ska hoppa som en hjort,

den stummes tunga ska jubla,

för vatten ska bryta fram i öknen,

strömmar på hedmarken.

7 Den glödande sanden ska bli en sjö,

den torra marken

vattenrika källor.

Där schakalerna har sina lyor

ska det växa säv, vass

och papyrus.


8 En banad väg ska gå där,

en vandringsled,

och den ska kallas

"den heliga vägen".

Ingen oren ska färdas på den,

men den är till för dem.

De som vandrar den vägen

ska inte gå vilse,

även om de är dårar.

9 Där ska inga lejon finnas,

inga rovdjur ska komma dit.

De ska inte finnas där,

men de återlösta ska färdas

på den.

10Herrens friköpta ska vända tillbaka

och komma till Sion med jubel.

Evig glädje ska kröna

deras huvuden.

Fröjd och glädje ska de få,

sorg och suckan ska fly bort.


Jakobs brev 5:7-11


7 Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. 8 Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. 9 Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren.

10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga. 11 Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.


Matteusevangeliet 13:31-34


31 Han lade fram en annan liknelse för dem: "Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. 32 Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."

Liknelsen om surdegen

33 Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat."

34 Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem,


Psalm 85:9-14

9 Jag vill höra

vad Gud, Herren, talar.

Han talar frid till sitt folk,

till sina trogna,

men de får inte gå tillbaka

till dårskap.

10 Ja, hans frälsning är nära dem

som vördar honom,

för att härlighet ska bo

i vårt land.


11 Nåd och sanning ska mötas,

rättfärdighet och frid

ska kyssas.

12 Sanning ska växa upp ur jorden

och rättfärdighet blicka ner

från himlen.

13Herren ska ge det som är gott,

och vårt land ska ge sin gröda.

14 Rättfärdighet ska gå före honom

och bana väg för hans steg.