Undervisning

Filadelfia Älgarås © 2013 Uppdaterad 2020-09-13


Älgarås Filadelfia


Femtonde Söndagen efter Trefaldighet

Ett är nödvändigt


femte Moseboken 4:29-31


29 Men om ni där söker Herren din Gud ska du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. 30 När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst, 31 för Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder.Filipperbrevet 4:10-13


10 Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. 11 Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. 12 Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. 13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.Lukasevangeliet 10:38-42


38 Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. 39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40 Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig." 41 Herren svarade henne: "Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. 42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne."


Psalm 123


Med blicken på Guds nåd


1 En pilgrimssång.


Jag lyfter mina ögon till dig,

du som tronar i himlen.

2 Som tjänarnas ögon

ser till sin herres hand,

som tjänarinnans ögon

ser till sin husfrus hand,

så ser våra ögon

till Herren vår Gud

till dess han förbarmar sig

över oss.


3 Förbarma dig, Herre,

förbarma dig över oss,

för vi har fått nog av allt förakt.

4 Vår själ har fått nog

av de säkras hån

och de stoltas förakt.

Filadelfiaförsamlingen i Älgarås Postadress: Tivedsvägen 14 Box 129 54502 Älgarås Tel:0506-400 56 Hemsida:www.algarasfiladelfia.se

Pg: 322652-9 eller swisha till 1230076174 ange ändamål/kassa