Undervisning


Andra söndagen i Påsktiden

PÅskens vittnenJesaja 43:10-13


10 Ni är mina vittnen, säger Herren,

och min tjänare som jag utvalt,

för att ni ska känna mig och tro mig

och förstå att Jag Är.

Före mig blev ingen Gud formad,

efter mig ska ingen komma.

11 Jag, jag är Herren.

Förutom mig finns ingen frälsare.

12 Det är jag som har förutsagt

och frälst och förkunnat,

ingen främmande gud ibland er.

Ni är mina vittnen, säger Herren,

och jag är Gud.

13 Jag Är, redan från första dagen.

Ingen kan rädda ur min hand.

När jag vill göra något,

vem kan då hindra det?
Första Korintierbrevet 15:1-11


1 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. 2 Genom evangeliet blir ni frälsta, om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro.

3 Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna 5 och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. 7 Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. 8 Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster.

9 Jag är ju den minste av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. 10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra – fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. 11 Och vare sig det nu var jag eller de andra, så är det detta vi förkunnar och detta ni har kommit till tro på.Johannesevangeliet 21:1-14


1 Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberiassjön, och det gick till så här: 2 Simon Petrus och Tomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 3 Simon Petrus sade till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.

4 Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. 5 Jesus sade till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." 6 Han sade: "Kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för all fisken.

7 Lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. 8 De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring hundra meter.

9 När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. 10 Jesus sade till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." 11 Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast de var så många gick nätet inte sönder. 12 Jesus sade till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. 13 Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. 14 Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda.

Psalm 145:1-7


1 En lovsång av David.


Jag vill upphöja dig,

min Gud och kung,

och lova ditt namn

för alltid och för evigt.

2 Jag vill lova dig varje dag

och prisa ditt namn

för alltid och för evigt.


3 Stor är Herren och högt prisad,

hans storhet är ofattbar.

4 Släkte efter släkte prisar dina verk

och förkunnar dina väldiga

gärningar.

5 Ditt majestäts härlighet och ära

och dina underbara verk

vill jag begrunda.

6 Dina väldiga gärningars makt

ska man tala om,

och din storhet ska jag förkunna.

7 Man ska ropa ut ryktet

om din stora godhet

och jubla över din rättfärdighet.