Undervisning


Midfastosöndagen


Livets bröd


Ordspråksboken 9:1-6


1 Visheten har byggt sitt hus,

hon har huggit ut

sina sju pelare.

2 Hon har slaktat sin boskap,

blandat sitt vin

och dukat sitt bord.

3 Hon har sänt ut sina tjänarinnor,

hon ropar från stadens

översta höjder:

4 ”Du som är okunnig, kom hit!”

Till den som saknar vett säger hon:

5 ”Kom, ät av mitt bröd

och drick av det vin

som jag blandat!

6 Lämna okunnigheten

så får ni leva,

och gå fram på förståndets väg.Första Korintierbrevet 10:1-6


1 Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. 3 Alla åt de samma andliga mat, 4 och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.

5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda som de hade.Johannesevangeliet 6:48-59


48 Jag är livets bröd. 49 Era fäder åt mannat i öknen, och de dog. 50 Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. 51 Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva."

52 Judarna började då tvista med varandra och säga: "Hur kan han ge oss sitt kött att äta?" 53 Jesus svarade: "Jag säger er sanningen: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. 57 Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. 58 Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet." 59 Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kapernaum.


Psalm 107:1-9


1 Tacka Herren, för han är god,

evig är hans nåd!

2 Så ska Herrens friköpta säga,

de han har friköpt

från fiendens hand

3 och samlat från länderna,

från öst och väst,

nord och syd.


4 De irrade i öknen på öde stigar,

de fann ingen stad

där de kunde bo.

5 De var hungriga och törstiga,

deras själ mattades.

6 Men de ropade till Herren

i sin nöd,

och han räddade dem

ur deras svårigheter.

7 Han ledde dem

på den rätta vägen

till en stad där

de kunde bo.

8 De ska tacka Herren

för hans nåd

och hans under

mot människors barn,

9 för han mättar

den längtande själen

och fyller den hungrande själen

med sitt goda.