Undervisning

Fjärde Söndagen i Påsktiden

Vägen till livet


Jesaja 54:7-10


7Ett kort ögonblick övergav jag dig,

men i stor barmhärtighet

vill jag nu samla dig.

8När min vrede vällde fram

dolde jag ett ögonblick

mitt ansikte för dig,

men nu vill jag med evig nåd

förbarma mig över dig,

sägerHerrendin återlösare.

9Jag ska göra som vid Noas flod.

Liksom jag gav min ed

att Noas flod inte mer

skulle drabba jorden,

så ger jag nu min ed att inte mer

vredgas på dig eller bestraffa dig.

10Även om bergen viker bort

och höjderna vacklar,

så ska min nåd inte vika från dig

eller mitt fridsförbund vackla,

säger Herren din förbarmare.


Hebreerbrevet 13:12-16


12Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod.

13Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära.14Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma.15Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.16Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.


Johannesevangeliet 16:16-22


16En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig."17Några av hans lärjungar sade då till varandra: "Vad menar han när han säger till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig? Och att han går till Fadern?"18De frågade: "Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger."

19Jesus märkte att de ville fråga honom, och han sade till dem: "Ni frågar varandra om det jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig.20Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje.21När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen.22Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.


Psaltaren 147:1-7


1 Halleluja!

Det är gott att lovsjunga vår Gud,

lovsång är ljuvligt och skönt.


2 Herren bygger upp Jerusalem,

han samlar Israels förskingrade.

3 Han helar dem som har

förkrossade hjärtan

och förbinder deras sår.

4 Han bestämmer stjärnornas antal,

han nämner dem alla vid namn.

5 Stor är vår Herre och väldig i kraft,

hans förstånd är utan gräns.

6 Herren stöder de ödmjuka,

men de gudlösa

slår han till jorden.


7Sjung till Herren

med tacksamhet,

lovsjung vår Gud till harpa!