Undervisning


Första söndagen i Advent

Nådens år


Sakarja 9:9-10

9Fröjda dig stort, dotter Sion!

Jubla, dotter Jerusalem!

Se, din kung kommer till dig,

rättfärdig och segerrik är han.

Han kommer ödmjuk,

ridande på en åsna,

på en åsninnas föl.

10Jag ska ta bort vagnar ur Efraim

och hästar ur Jerusalem.

Stridens bågar ska bort,

och han ska tala frid

till hednafolken.

Hans välde ska nå från hav till hav,

och från floden till jordens ändar.Romarbrevet 13:11-14

11Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro.12Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning.13Låt oss leva värdigt, som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orgier, inte med strid och avund.14Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.


Matteusevangeliet 21:1-9

1När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar2och sade till dem: "Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig.3Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka i väg dem."4Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas:


5Säg till dottern Sion:

Se, din kung kommer till dig,

ödmjuk och ridande på en åsna,

på en arbetsåsnas föl.


6Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem.7De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp.8Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen.9Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!Psalm 24:1-10

Jorden ärHerrens

med allt vad den rymmer,

världen med dem som bor i den,

2för han har grundat den på haven

och fäst den på de strömmande

vattnen.


3Vem får gå upp påHerrensberg?

Vem får komma in

i hans helgedom?

4Den som har oskyldiga händer

och rent hjärta,

som inte vänder sin själ till lögn

och inte svär falskt.

5Han får välsignelse frånHerren

och rättfärdighet

från sin frälsnings Gud.

6Sådant är släktet

som frågar efter honom,

de som söker ditt ansikte

är Jakobs barn. Sela


7Höj era huvuden, ni portar,

höj er, ni eviga dörrar,

så att ärans kung kan tåga in!

8Vem är han, ärans kung?

Det ärHerren, stark och väldig,

Herren, väldig i strid.


9Höj era huvuden, ni portar,

höj er, ni eviga dörrar,

så att ärans kung kan tåga in!

10Vem är han, ärans kung?

Det ärHerrenSebaot,

han är ärans kung. Sela