Undervisning


Femte söndagen i Påsktiden

Att växa i troHosea 11:1-4


1 När Israel var ung

fick jag honom kär,

och ut ur Egypten

kallade jag min son.

2 Men ju mer man kallar dem,

desto mer drar de sig undan.

De offrar åt baalerna

och tänder rökelse

åt avgudabilderna.

3 Ändå var det jag

som lärde Efraim att gå

och som tog dem i mina armar.

Men de förstod inte

att jag ville hela dem.

4 Med lena band drog jag dem,

med kärlekens band.

Jag var för dem lik den som

lättar oket över deras nackar,

jag böjde mig ner till dem

och gav dem mat.
Första Johannesbrevet 4:10-16


10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

11 Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
Johannesevangeliet 16:5-11


5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.

8 Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. 9 Om synd: de tror inte på mig. 10 Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. 11 Om dom: denna världens furste är dömd.

Psalm 98:1-8


1 En psalm.


Sjung till Herren en ny sång!

Han har gjort under,

han har gett frälsning

med sin högra hand,

sin heliga arm.

2Herren har gjort sin frälsning känd,

han har visat sin rättfärdighet

inför folkens ögon.

3 Han har tänkt på sin nåd

och trofasthet mot Israels hus.

Jordens alla ändar har sett

vår Guds frälsning.


4 Ropa till Herren, hela jorden,

brist ut i jubel och lovsång!

5 Lovsjung Herren med harpa,

med harpa och lovsångsljud,

6 med trumpeter och hornstötar.

Ropa av glädje inför kungen,

Herren!


7 Havet ska brusa

med allt som fyller det,

världen och de som bor i den.

8 Strömmarna ska klappa händer

och bergen jubla tillsammans


9 inför Herren, för han kommer

för att döma jorden.

Han ska döma världen

med rättfärdighet

och folken med rättvisa.