Undervisning


Tredje Söndagen efter Trettondedagen


Jesus skapar tro


Jesaja 45:22-24

22 Vänd er till mig och bli frälsta,

ni jordens alla ändar,

för jag är Gud

och det finns ingen annan.

23 Jag har svurit vid mig själv,

ett sanningsord har gått ut

från min mun,

ett ord som inte ska tas tillbaka:

För mig ska alla knän böjas,

alla tungor ska ge mig sin ed

24 och säga om mig:

Endast i Herren

finns rättfärdighet och styrka.

Till honom ska man komma,

och alla som varit arga på honom

ska skämmas.Galaterbrevet 2:16-21


16 Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

17 Men om vi som söker rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, står Kristus då i syndens tjänst? Verkligen inte! 18 Bara om jag bygger upp igen det jag rev ner gör jag mig till överträdare. 19 Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.Johannesevangeliet 4:27-42


27 Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. 28 Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sade till folket: 29 "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias?" 30 Då gick de ut ur staden och kom till honom.

31 Under tiden bad lärjungarna honom: "Rabbi, ät!" 32 Men han sade till dem: "Jag har mat att äta som ni inte känner till." 33 Lärjungarna sade till varandra: "Det är väl ingen som har kommit med mat till honom?" 34 Jesus sade: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. 35 Säger ni inte: fyra månader till, sedan kommer skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. 36 Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. 37 Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. 38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete."

39 Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, när hon vittnade: "Han har sagt mig allt jag har gjort." 40 När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där två dagar. 41 Många fler kom till tro på grund av hans ord, 42 och de sade till kvinnan: "Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört, och vi vet att han verkligen är världens Frälsare."


Psalm 36:6-10

6Herre, till himlen räcker din nåd,

din trofasthet ända till skyarna.

7 Din rättfärdighet

är som väldiga berg,

dina domar

som det stora havsdjupet.

Både människor och djur

räddar du, Herre.

8 Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud!

Människors barn har sin tillflykt

i dina vingars skugga.

9 De mättas av rika gåvor i ditt hus,

av din ljuvlighets ström

ger du dem att dricka.

10 Hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljus.