Undervisning


Tjugoförsta Söndagen efter trefaldighet


Samhällsansvar


Jeremia 29:4-7

4 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: 5 Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. 6 Ta er hustrur och föd söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. 7 Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.Romarbrevet 13:7-10

7 Ge alla vad ni är skyldiga dem: skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder.

8 Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. 9 Buden: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv. 10 Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.


Matteusevangeliet 22:15-22

15 Då gick fariseerna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sade. 16 De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: "Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. 17 Så säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte?"

18 Jesus märkte deras ondska och sade: "Varför prövar ni mig, era hycklare? 19 Visa mig myntet som skatten betalas med." De räckte honom en denar, 20 och han frågade dem: "Vems bild och inskrift är detta?" 21 De svarade: "Kejsarens." Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud." 22 När de hörde detta blev de förundrade, och de lämnade honom och gick sin väg.


Psalm 40:14-18


14 Var nådig, Herre, och rädda mig!

Herre, skynda till min hjälp!

15 Låt alla som vill ta mitt liv

möta skam och vanära,

låt dem som önskar mig ont

vika tillbaka och skämmas.

16 Låt dem häpna av skam,

de som säger till mig:

"Haha, haha!"

17 Låt alla som söker dig

få jubla och glädjas i dig,

låt dem som älskar din frälsning

alltid säga: "Herren är stor!"


18 Jag är betryckt och fattig,

men Herren tänker på mig.

Du är min hjälp och befriare.

Min Gud, dröj inte!