Undervisning


Pingstdagen


Den heliga Anden


Jesaja 12


1 På den dagen ska du säga:

"Jag tackar dig, Herre!

Du var vred på mig,

men din vrede har upphört

och du tröstar mig.

2 Se, Gud är min frälsning,

jag är trygg och inte rädd,

för HerrenHerren är min styrka

och min lovsång.

Han har blivit min frälsning."

3 Med fröjd ska ni ösa vatten

ur frälsningens källor.

4 På den dagen ska ni säga:

"Tacka Herren,

åkalla hans namn,

gör hans gärningar kända

bland folken.

Förkunna att hans namn

är upphöjt.

5 Lovsjung Herren,

för han har gjort härliga ting.

Låt det bli känt över hela jorden.

6 Ropa av fröjd och jubla,

ni Sions invånare,

för Israels Helige är stor,

han är mitt ibland er."
Apostlagärningarna 2:1-11


1 När pingstdagen  kom var de alla samlade. 2 Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

5 I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade frågade de: "Är de inte galileer, alla de som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien , 10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter , kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!"


Johannesevangeliet 7:37-39


37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.


Psalm 104:27-31


27 Alla hoppas de på dig,

att du ska ge dem mat i rätt tid.

28 Du ger dem och de samlar in,

du öppnar din hand

och de mättas av goda gåvor.

29 Du döljer ditt ansikte

och de blir förskräckta,

du tar ifrån dem deras ande,

de dör och blir åter till stoft.

30 Du sänder din Ande, då skapas de

och du förnyar jordens ansikte.


31 Må Herrens härlighet

bestå för evigt!

Må Herren glädja sig

över sina verk.