Undervisning


Tredje söndagen i fastan

Kampen mot ondskan


Första Samuelsboken 17:40-50


40Han tog sin stav i handen, valde ut åt sig fem släta stenar ur bäcken, lade dem i fickan på sin herdeväska och tog sin slunga i handen. Så gick han fram mot filistén.

41Samtidigt gick filistén framåt och kom allt närmare David, och hans sköldbärare gick framför honom.42När filistén såg upp och fick se David föraktade han honom, för David var bara en pojke, rödkindad och vacker.43Han sade till David: ”Tycker du jag är en hund, eftersom du kommer mot mig med käppar?” Och han förbannade David vid sina gudar.

44Sedan sade filistén till David: ”Kom hit till mig, så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur.”45David svarade filistén: ”Du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer mot dig iHerrenSebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat.46Herrenska i dag utlämna dig i min hand, och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska i dag ge de filisteiska krigarnas lik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud.47Alla som samlats här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut somHerrenräddar. Striden ärHerrens, och han ska ge er i vår hand.”

48När nu filistén gick framåt och närmade sig David, sprang David snabbt fram mot hären för att möta filistén.49David stack sin hand i väskan och tog fram en sten ur den, slungade den och träffade filistén i pannan. Stenen trängde in i pannan, och han föll med ansiktet mot jorden.50Så övervann David filistén med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand.Efesierbrevet 5:1-9


1Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn.2Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.

3Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.4Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka i stället Gud.5Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike.6Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn.7Ha därför inget med dem att göra.

8Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn,9för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.


Lukasevangeliet 11:14-26


14En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut, talade den stumme och folk var förundrade.15Men några av dem sade: "Det är med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut andarna."16Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom.

17Men han visste vad de tänkte och sade till dem: "Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och hus faller på hus.18Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelsebul jag driver ut de onda andarna.19Men om jag driver ut andarna med Beelsebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare.20Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er.

21När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred.22Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet.23Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar.

En ond andes återkomst

24När en oren ande har farit ut ur en människa, går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade.25När den kommer och finner det städat och snyggt,26går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början."


Psalm 25:12-22


12Den som vördar Herren

undervisar han om vägen

han ska välja.

13Hans själ ska vila i det goda,

och hans ättlingar ska ärva landet.

14Herrenär förtrolig

med dem som vördar honom,

sitt förbund gör han känt för dem.


15Mina ögon ser alltid

upp tillHerren,

för han drar mina fötter ur nätet.

16Vänd dig till mig

och förbarma dig över mig,

för jag är ensam och betryckt.

17Mitt hjärtas ångest är stor.

För mig ut ur min nöd!

18Se hur plågad och trött jag är,

förlåt mig alla mina synder.

19Se mina fiender,

de är många och hatar mig

med våldsamt hat.

20Bevara min själ och rädda mig,

låt mig inte behöva skämmas,

för jag flyr till dig.

21Låt oskuld och ärlighet bevara mig,

för jag hoppas på dig.


22Gud, befria Israel

ur all dess nöd.