Undervisning


Åttonde Söndagen efter Trefaldighet


Andlig klarsyn


Mika 3:5-85 Så säger Herren om profeterna

som vilseleder mitt folk,

som ropar: ”Allt är väl!”

när de får något att tugga

med sina tänder.

Men mot den som inte

ger dem något i munnen

blåser de upp till helig strid.

6 Därför ska ni få en natt utan syner

och mörker utan spådomar.

Solen ska gå ner över profeterna

och dagen bli mörk över dem.

7 Siarna ska stå med skam

och spåmännen blygas.

De ska alla täcka sitt skägg,

för inget svar kommer från Gud.

8 Men jag är full av kraft,

av Herrens Ande

och rätt och styrka,

för att förkunna för Jakob hans brott

och för Israel hans synd.


Första Johannesbrevet 4:1-6

1 Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.

4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.


Matteusevangeliet 7:15-21

15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. 20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

21 Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.


Psalm 119:30-35


30 Sanningens väg har jag valt,

dina domar har jag för ögonen.

31 Jag håller mig

till dina vittnesbörd.

Låt mig inte behöva skämmas,

Herre!

32 Jag vill löpa dina budords väg,

för du vidgar mitt hjärta.

33 Visa mig, Herre,

dina stadgars väg,

så vill jag följa den

ända till slutet.

34 Ge mig förstånd,

så att jag tar vara

på din undervisning

och håller fast vid den

av hela mitt hjärta.

35 Led mig på dina budords stig,

jag älskar den.